Özgeçmiş

1941 Yılında Ankara’da doğdu. Resim çalışmalarına 1985 yılında Sanatyapım_- Kayıhan Keskinok Atölyesi’nde başladı.
1991 Yılından itibaren kendi atölyesinde çalışmaktadır.
21 Kişisel sergi  açan,  yurt içinde ve yurt dışında koleksiyonlarda resimleri bulunan ressamın bir resmi TC. Kültür Bakanlığı
koleksiyonuna dahil edildi.
Merkezi Yunanistan’da bulunan Zervas Art Center’in Selanik, Atina, Girit, Kazablanka, Floransa, Paris, Santorini, Roma ve İstanbul çalıştaylarına ve sergilerine, merkezi Mısır’da bulunan Ostraga Art Center’in Paris sergisine  katıldı.
La Galerie Capitale- Paris’ in Mayıs 2016 sergisinde resimleri sergilendi.
”Resimlerimde önce Gökovalı balıkçılar vardı. Sonra yörenin kadınları girdi. Bu kadınlar tarlada, bahçede çalışan ve üreten,
ürettiklerini pazarlarda satan emekçilerdi.
Bunlara incir ağacı ve yaprakları katıldı. Bu resimlerle ben kendi ağaçlarımı ve kendi ormanımı yaratmaya çalışıyorum.
Bu resimlerde, geçmişten gelen ve geleceğe doğru gidişlerini izlediğim ağaçların kalıcılığı ile yanlarından geçip gidenlerin V geçiciliğini düşündüğüm yaprakları var.”
Ayten Timuroğlu,  Ankara Kadın Ressamlar Derneği, Birleşmiş Ressamlar Ve Heykeltraşlar Derneği, Kadın-Sanat-Akdeniz-FAM,Sanat Kurumu Derneği ve Keskinok Sanat Vakfı ve Grup 16 üyesidir.

Born in 1941 in Ankara. She started painting at State Museum of Painting and Sculpture in 1984. She studied painting at Sanatyapım – Kayhan Keskinok Workshop for six years; starting from 1985.

Timuroğlu had 21 personal exhibitions in different cities and districts of Turkey. She has also participated in many group exhibitions. Her painting named “Cumalıkızık” has been included in the collection by Ministry of Culture and Tourism.

She has participated in workshops and exhibitions organized by Greece – Zervas Art Center.

She has participated the Group exhibitions at Paris – La Galeria Capitale in 2015 and 2016.

She says; “what I recognize, What I come up against and coincidences. First was Gokova fisherman in my paintings, then Gökova women appear in my canvas. Now I paint fig trees also.”

She is a member of Ankara Women Painters Association, United Painters and Sculptors Association and She is a member of board for Keskinok Art Foundation.